Nakumpleto ko na ang order pero hindi ko natanggap ang kumpirmasyon

Kung nabasa mo na at hindi mo natagpuan ang solusyon sa aming kaalaman, mangyaring magsumite ng tiket.

Naiintindihan naming nakakasama ng loob kapag hindi mo pa natatanggap ang kumpirmasyon ng order mo. Huwag mag-alala, nandito kami para tumulong!


Una, posibleng mali ang nailagay mong email address sa proseso ng pagbili. Nangyayari talaga ito sa atin kung minsan! Tingnan mo rin ang iyong folder ng spam - hindi inaasahang mapunta rito minsan ang mga email namin.


Kung nagawa mo na ang mga ito at hindi mo pa rin natatanggap ang kumpirmasyon, huwag mag-atubiling kontakin kami. May madaling gamitin kaming form sa pagkontak sa itaas para sa isyung ito. Isama lang sa subject ang "Wala pa akong natatanggap na kumpirmasyon ng order," at tutugunaan agad namin ito.


Salamat sa pagbili sa amin, at umaasa kaming maibigay sa iyo ang kumpirmasyon ng order mo sa lalong madaling panahon!


Nakatulong ba ang artikulong ito?

Ang galing!

Salamat sa iyong puna

Paumanhin! Hindi kami maaaring makatulong

Salamat sa iyong puna

Ipaalam sa amin kung paano namin mapapabuti ang artikulong ito!

Pumili ng kahit isa sa mga dahilan
Kinakailangan ang pagpapatunay ng CAPTCHA.

Ipinadala ang feedback

Pinahahalagahan namin ang iyong pagsisikap at susubukan naming ayusin ang artikulo