Ano ang mga sangkap sa Fuugu Dishwasher Cleaning Tablets?

Kung nabasa mo na at hindi mo natagpuan ang solusyon sa aming kaalaman, mangyaring magsumite ng tiket.

Mga Nilalaman/Impormasyon tungkol sa mga sangkap

Pangalan ng sangkap

CAS number

Position % w/w

sodium carbonate

497-19-8

20–50

Sodium disilicate

1370-28-5

10–30

Sodium percarbonate

497-19-8

< 15

Non-ionic surfactant

6939-49-6

< 10

Polyacrylat-copolymer

52255-49-9

< 5

Perfume: lemon

/

< 1


Nakatulong ba ang artikulong ito?

Ang galing!

Salamat sa iyong puna

Paumanhin! Hindi kami maaaring makatulong

Salamat sa iyong puna

Ipaalam sa amin kung paano namin mapapabuti ang artikulong ito!

Pumili ng kahit isa sa mga dahilan
Kinakailangan ang pagpapatunay ng CAPTCHA.

Ipinadala ang feedback

Pinahahalagahan namin ang iyong pagsisikap at susubukan naming ayusin ang artikulo